Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Hosín - Orty. Jihočeský kaolín

21.02.2011 11:27

Nedělní exkurzi v Jižních Čechách předcházelo malé bádání, nebo spíše opět výpomoc. Díky chemickým experimentům nemůžu dělat příliš krkolomné akce, ani žádné extrémy spojené s námahou, vodou a koupáním, lezením a kopáním. Skoro by mohl někdo klidně říct, co se do toho krasu ještě kakám (seru). Takže jenom sobotní bádání a dřevení na Harbechách a závrtě č.3 se Suchožlebáky Oťasem a Ládínkem, zadřevení šachty, která je už 7m hluboká. Občas šel nějakej ten kbelík nahoru a nějaký přířez zase dolů. Halvní akce proběhla v neděli.

Ráno odjezd, nejprve Jindřichův Hradec a nafasování pár litrů rumu na speleorumbál, který bude příští týden. Rum fakt bude a čerstvý. Následně jsme ještě popojeli směr České Budějovice, Borek a Hosín. Návštěva bývalých podzemních kaolínových dolů Orty. Asi nemá cenu nějak blíže lokalitu popisovat. Je natolik známá, až provařená a vše co se dalo, bylo o ní napsáno. Takže jen pár osobních dojmů.

Monument. Zaujme hlavně monumentálnost ručně kopaných chodeb. Stopy špičáků jsou všude, novodobě přetvářené různými umělci a pseudosochaři. Naštěstí jen v oblastech blíže ke vchodu. Nicméně dobře slouží k orientaci. K návštěvnosti určitě přispěla mapová dokumentace Kolčavy a Kaifoše ze skupiny Geospeleos. Podzemní chodby dosahují délky přes 3 km, ale na velmi malém prostoru, navíc se nemusí projít vše. Klenby jsou podobné jako v chrámových lodích a jsou až neuvěřielně pravidelně rozmístěné. Nadloží zajišťuje obrovské množství sloupů a pilířů, zaujmou krásné a ladné tvary chodeb a průkopů i různé finesy zakončení chodeb a podobně.

Geologie. Pro geology rozsáhlý a plastický řez říčními sedimenty neznámého paleotoku, pravděpodobně řeky Vltavy. Pro začínající montanisty nedocenitelný terén, pro speleology přírodní zajímavost. V některých chodbách jsou z provázků vytvořeny orientační čtvercové sítě zřejmě pro další odborná zpracování náplav. Různé výškové úrovně naznačují snos různých druhů materiálu z hor od hrubého štěrku a říčního písku, až po jemné jíly až čistý kaolín, vyluhovaný v teplých lagunách svrchní křídy. Asi nejkrásnějším vertikálním a čistým řezem je prostora Cháron na výšku asi 8 metrů. Ve stropě jsou už vidět kořeny a vznikne zde časem další propad. Zajímavé je, že zdánlivě čistší kaolín se nachází právě nad všemi kopanými chodbami. Ale ve velmi malém množství. To je patrné i u všech závalů vyhřezlých z Hirošimy a Nagasaki.

Těžba. Těžilo se tzv chodbicovou metodou, postupným zahlubováním díla, tvar chodby v řezu byl více-méně samonosný, bez dalšího pažení, nebo jiného zajišťení. Nikde nejsou stopy po pražcích, ani po jiné technice dopravy materiálu na povrch. Dílo skončilo údajně jen před 100 lety, přesto kromě těžby i doprava byla zajišťována ručně, asi kolečky. I když v té době modernější mechanizace byly známy, ale finančně se zřejmě neoplatily nasadit. Protože je kaolín velmi písčitý, složitá, drahá a hlavně dlouhodobá musela být i úprava výsledné hmoty, která se prováděla dalším rozplavováním, luhováním nebo usazováním. Díky tomu možná klekl celý Hosín III., který je dnes zanesený bahnem, chaoticky popadaný a zařícený, zazděný a nepřístupný.

Bezpečnost. Zajímavá a hlavně nepoužielná je teorie bezpečného průchodu bludištěm dle níže uvedené seminární práce Záleského. Je velmi dobré mít při exkurzi mapu po ruce, značky v jeskyni jsou také nepoužitelné, protože je jich příliš mnoho. Všechny dostupné fotomateriály na internetu ukazují na povrchní vnímání bezpečnosti v podzemí (sandály, krátké rukávy a holé hlavy), většinou to ale není potřeba. Velmi pozitivní je naopak  i přístup k návštěvníkům, nikde nejsou zákazy vstupu a kromě jednoho zavařeného poklopu do vertikálního vstupu, nikde ani žádné technické zábrany, mříže, betóny a jiné pasti. Nehrozí zde ani nenadálé zaplavení, nebo zařícení, nejsou tady ani viditelně čerstvé opady ze stropů a podobně.

Naše exkurze. Měli jsme poměrně málo času, jednalo se jen o orientační seznámení s lokalitou. Pokusili jsme se vejít hlavním vchodem, ale zřejmě po zimě a předčasném roztání sněhu zde bylo hodně vody kolem 70-ti cm. Jen 30m za vstupem byla kaluž zamrzlá 2cm silným ledem. Vešli jsme tedy propadem Hirošima a postupně navštívili část Hosína II. - Pluto a Cháron. Dále Koňskou chodbu a Koh-i-noor. Pokračovali jsme Hnědou chodbou až k Dvojitému propadu. Tady velmi intenzivní lokální průvan mezi vchody, nízké teploty a taky jsme zjistili hloubku vstupní kaluže do jednoho metru. Dále Hosín I. a Zelená chodba a nějaké bezejmené odbočky a podobnou cestou zpět. Hosín Jednička je méně rozsáhlá, chodby jsou menší, nižší a užší. Taky materiál je hrubější, písčitější a tvrdší. Všude jsou stopy po vodní hladině a poměrně i vysoko, různé kůry, trosky dřev a prach. Je zde i větší nepořádek až bordel. Taky jsme se pokusili i o pár dokumentačních fotografií, výsledek si můžete prohlídnout na rajčeti.

Budoucnost. V oblasti časem dojde ke stavbě železničního obchvatu Českých Budějovic. Je k dispozici několik stavebních variant. Situace v krajině s abnormálně bujnou zástavbou je složitá a výsledkem bude zřejmě varianta s nejmenšími problémy a ta možná povede nedaleko Ortů a to 0,5 km dlouhým tunelem. Se všemi možnými dopady na toto historicky a technicky cenné důlní dílko....

Moje fotogalerie z podzemí je tradičně na rajčeti, čímž děkuji za trpělivost ostatním účastníkům akce. Hlavně Zuzce, která mi nejen věnovala svoji čelovku na svícení (svoji jsem pochopitelně skleroticky zapoměl doma), ale i za dokonalé přisvěcování všech záběrů.

Ostatní odkazy na lokalitu: Hosín Wikipedie, Orty na Internetu, Historie, Seminární práce O. Záleského, Mapa podzemní, typická Hosínská fotodokumentace (jinak je spouta dalších).

- Novodobá umělecká dílka. Některé jsou pěkné i vkusné, některé nestojí ani za odplivnutí. Návštěvníci kromě ozdůbek po sobě zanechávají hlavně nekonečný bordel, flašky, baterie, igelitové pytle, které používají místo gumáků a neskutečné množství svíček. Tolik neuvidíte ani na hřbitově.

- Vstup do objektu propadem Hirošima. Je to v rozumné míře i rozměru udržovaný vstup. Občas je možné vlézt i jinudy a hlavně jinam, jak dovolí voda, nebo únosnost stropů. Podzemí je rozsáhlé, jsou lidi, které dílo uchvátilo a kteří se mu plně věnují vč. dokumentace, úklidu a základní ochrany...