Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Hus, Cyril, Metoděj a Moravský kras.

10.07.2012 19:57

Na začátku prázdnin jsou dva státní svátky po sobě. Letos velmi sympaticky vyšly těsně před víkend a nabízely pro pracující čtyřdenní nepřetržité volno. Lidé je využili různě, přes zahraniční výjezdy po ryze pracovní týden, jako v mém případě. Hodně jeskyňářů trávilo volné dny v krasu, byly ohlášeny a uspořádány dva jeskyňářské týdny. Na Dagmaře a Tartarosu.

Dagmarácký se věnoval převážně výzkumu na Jedelském potoce a Pracím na Mlhově závrtu. O týden dříve předcházelo odborné zaměření a zdokumentování profilu, zhodnocení stavu lokality a popis sedimentárních výplní. Toho se zhostil Petr Kos, kterého jsem potkal na Balcarce a trochu se o Mlháči pobavili. Asi nejzajímavější jsou pokleslé a odtržené sedimenty v jinak vodorovných vrstvách u jedné stěny sondy. Nesvědčí to sice o aktivním, anebo alespoň přítomném trativodu, ale materiál zespodu musel někam mizet, aby se do volných míst vklesl další. Uvidíme, co přinesou další metry průkopu.

Na Starém Lopači proběhl výzkum na Přítokovém sifonu. Z akce zatím vzešlo několik zpráv (Štěpán a Martin) a galerie od Švorcáka. Odkazy uvedu v nejbližším speleobulváru a další budu sledovat. Velmi zajímavé bude zhodnocení postupu z odborné stránky a taky mapování lokality, kterou průběžně a v těžkých podmínkách prováděl Ige, Míša a další. Velmi zajímavý postřeh učinil Martin Golec a tou je zmínka o vrstvách kulmských valounů a jejich větších rozměrů. Dle chemických rozborů vody se jedná o současný spíše autochtonní přítok zpod Ostrova u Macochy. Tyto sedimenty moho nastínit něco jiného o genezi nejen přítokového sifonu, ale i celého Starého Lopače a dle mého názoru tudy mohla voda kdysi i odtékat. Nebo protékat a kulmy jsou navaleny z nějaké starší větve z paleoponorné oblasti Lopače, která se pravděpodobně nachází naproti Císařské jeskyni. Napovídá tomu i značná hloubka kolem 40m, ale závěry nechám na odbornících.

O prodlouženém víkendu se bádalo i v jiných částech krasu, jako například Býčí skála, kde se zdolávala úžina s mimořádně intenzivním průvanem v Odporném komínu. O této akci něco napsal Hadař, prostory za úžinou pravděpodobně komunikují s HMŠ, anebo s horizontem ještě vyšším a to za úrovní zavalených komínů v první prostoře. Další sifon a jeho čerpání s dalším drobným průnikem se odehrál na Harbechách. Pro podrobnosti sledujte Oťasovy stránky, nebo bulvár. Skupina se oprávněně bojí závisti, proto nic nebude publikovat. Ostatní akce jsou dostupné na internetu.

V krasu proběhly i různé kulturní akce, jako například Holštejnfest 2012, tradičně s vynikajícím zázemím, interprety, skvělým pívkem, lidovým vstupným a tancovačkou na závěr. Kromě oficiálních vystoupení, tuším Cave beat a jiné koncerty, což pořádá správa jeskyní ČR ve svých lokalitách, ještě soukromě Tomáš, Nosín a Švorcák při čerpáku.

Kladné teplotní výkyvy nabízejí koupačky v různých místech MK a okolí. Ve Sloupě je otevřené koupaliště, voda čistá, ale poměrně studená. Lom Šošůvecký pod Helišovou skálou. Voda velmi teplá, ale hodně zakalená, nicméně stále to jde. Ostrov u Macochy, rybník je vybagrovaný a mocně zarůstá lebedou, spravuje se hráz, otevření v nedohlednu. Koupaliště v Blansku, v lomu U nádraží. Je tu velmi plno i přes studenou vodu. Návštěvníci si chtějí užít poslední koupání. Lom a přilehlé břehy zakoupil soukromník, lokalita bude oplocena a má zde oficielně vzniknout centrum pro free diving. Protože prostory pro tuto činnost nejsou vhodné, neoficielně to bude lom pro soukromé i komerční potápění.

V neděli, kdy už bylo po všem jsme provedli exkurzi. Domluvil ji oficiálně Matouš z Dagmary pro členy svojí skupiny do Spodních pater Sloupsko-šošůvských jeskyní. A protože je sem svedeno komerční provádění zamluvené na několik měsíců dopředu, tak obrovský je zájem, zvolili jsme Černou propast. Byl jsem pozvaný jako průvodce, protože se tu vyznám. Přibyli, ale se i z různých důvodů odhlásili další účastníci z různých skupin. Akce nepřinesla nic převratného, kromě pár nových fotek a pár postřehů. Zajímavé jsou vodní stavy. Po přívalových deštích v pátek v řečišti standardní množství vody, která se ztrácela na začátku Starých skal. Stejné podmínky byly i loni ve stejnou dobu, kdy i pod Černou propasti teklo přibližně stejné množství vody. Problém byl na Odtokové části pod Palmovkou, kde jsme vloni hravě přelezli na Balkon k Vodnímu dómu a byla zde ještě půlmetrová rezerva, letos zde bylo 70cm vody. Sifon můžou napájet i jiné zdroje, než ty, které jdou pod Černou propastí, nebo dokonce po povrchu, protože předpokládám, že odtok na druhé straně v Novém Sloupském koridoru zůstal na stejné úrovni.

To je z uplynulých dvou víkendů asi všechno, co se dá napsat, vesměs jsem je stejně strávil pracovně. Takže dostupné odkazy budou ve speleobuváru, fotografie z na Rajčeti z Černé propasti jsou zde: