Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Jarní tání 2009

08.03.2009 23:07

Poslední popisované jarní tání sněhu jsem dělal na jaře 2006. Od té doby po dva roky nenapadlo v Moravském krasu tolik sněhu, aby to stálo za řeč. Po pravdě ani tuhle zimu to nevypadalo ze začátku valně, většina sněhové pokrývky napadla až ke konci ledna a v množství maximálně 15-ti cm. Jaro 2009 v místech, která jsem navštívil, probíhalo asi takto:

Pátek 6.3.09. Sloupsko. Do krasu jsem se bohužel dostal až k večeru. Celé odpoledne vydatně pršelo. Voda stála u Hřebenáče a tvořila jezero s hladinou asi 30-40cm pod oknem v Hřebenáči. Dle stop dosahovala po úroveň okna, což je přesně na výšce pochozí části mostíku k jeskyni. K vchodu Sloupských jeskyní voda nepřetekla přes val, ale dostala se sem tradičně chodbou Spojovací od Starých skal. Dle místního usedlíka zde hladina kulminovala ve čtvrtek večer po dešti a voda stála opět na úrovni okna v Hřebenáči. Na webových stránkách ČSS uvádí T. Mokrý dramatickou kulminaci ve středu večer s hladinou přesahující zábradlí na mostíku. Výškový údaj je nepravdivý, neboť za této hladiny je zaplavená celá louka, altánek před správní budovou a voda se rozlévá na nejnižší místo chodníku ke Kůlně (dalších 50cm navíc znamená přelití vody do žlebu). Navíc až do neděle zůstaly na louce kupy starého sněhu, jež by ve vodě dávno roztály. Možná to nebylo až tak dramatické, stejně tak hltnost nového ponoru by záplavu neodvrátila, pokud by vody bylo více jako např. v roce 2006. Prostě to letos tady dopadlo nad očekávání dobře.

Ostrovsko. Hladina Lopače velmi zvýšená, avšak potok neopustil koryto, ani nepřetekl do Mlynářova propadání. Potok Rogendorf přetekl a přes silnici teče asi 15cm vody do jeskyně Škrapové. Voda na Ostrovsku nekulminovala, průběžně teče vyšší stav údajně od čvrtečního deště. Hložek vytvořil jezero před j. Cikánskou a propadá se do Trativodné.

Sobota 7.3.09. Holštejnsko. Rasovna zaplavená, voda teče několika koryty do jezera před ponorem. Malou větví pak pokračuje vlevo asi 20 l/s až do Keprtovy chodby ve Staré Rasovně. Dle stop tekla tudy i korytem vpravo o úrovni 40-50cm výše a dotékala až do Ledové chodby. Dle zpráv povodeň kulminovala v pátek ráno.

Sloupsko. Hladina jezera je na opět úrovni okna v Hřebenáči a teče pod mostíkem. Část vod se propadá v novém ponoru ve skalním výběžku vlevo od jeskyně asi 20 vteřinových litrů. Dle stop to mohlo být maximálně jednou tolik. Včera jsem si ponoru nevšiml, protože jsem tu byl potmě. Ponor přechází asi ve 3m dlouhou jeskyňku.

Spodní patro Sloupských jeskyní. Vstup Kůlnou, akce byla domluvena se SZS. Nad propastmi hukot vody, pod Nágelovou propastí asi 3m vody, pod tlakem vytékala z obou otvorů Západního řečište a výrazný tok šel i od 6. sifonu. Počet kubíků neodhadnutelný. Ve Wankelových jeskyních tekla voda od 7. sífonu asi kubík za vteřinu s vodopádem a hukotem do 6. sifonu. Sledováno z balkonu pod Kalibrační úžinou. Pod Stupňovitou propastí situace podobná jako pod Nágelovou. Zajímavostí je, že Nágelův vodopád tekl minimálně jen asi 10 litrů/s a Majerův vodopád ještě méně asi 3 litry/s. Nahlédli jsme také do Starých skal, hladina tichého a klidného jezera je na 7 schodku pod brankou, což výškově odpovídalo povrchu. Ani zde dle stop výše nedosáhla. Zajímavostí byla neuvěřitelně čistá voda bez klacků a odpadků, jež zřejmě zůstaly na stropě v Předsíni, který tvořil v tuto dobu sifon. Ani proti proudu nad obcí Sloup voda zřejmě neopustila své koryto, že nevymetla louky a lesy při svých březích.

Ostrovsko odpoledne. Lopač poklesl jen mírně, Rogendorf přetéká už jen 5-ti centimetry. Hložek přetéká také a stále stejně. Voda ve Vintokách ráno asi 6m nade dnem Ústřední propasti, odpoledne stoupla o 1,5metrů. Trativodná a Škrapová stačí vodu pobírat.

Neděle 8.3.09 Sloupsko ráno. Voda poklesla asi o 1m, nový trativod je na suchu, je vidět 3m v zaštěrkovaném pokračování a vane odtud studený průvan. Další 2 propady se otevřely ve vstupu do Sl. jeskyní přímo vedle dlážděného chodníku. Ostatní změny zatím nejdou pozorovat, vzhledem k relativně klidnému průběhu povodně a neopuštění hlavního koryta potokem ani nebudou očekávány.

Ostrovsko. Lopač postupně ustává průtok, do jeskyně z bezpečnostních důvodů sestoupeno nebylo. Rogendorf už nepřetéká, hladina v závrtě poklesla asi o 2m, nikde se nedělají víry, vodu asi hltá více trativodů. Voda neteče ani do Škrapové, dole situace nezjištěna, předpokládá se, že hladina stoupá vlivem stále tekoucího potoka Hložku. Hložek teče stejně intenzivně, propustí pod silnicí do Trativodné.

Punkva a Macocha. V Punkvě povodňový stav, mostíky na řece v pohodě stíhají. Vodní plavba vypuštěna lodě leží v blátě na břiše, suché koryto Punkvy pod stavidly Vodní plavby smrdí rybinou. Jeskyně Punkevní zavřeny, v Macoše došlo údajně k přetečení turistického plata do Vodní plavby, čas přetečení nebyl zjištěn, ale pravděpodobně v noci ze čtvrtka na pátek. Stav v Amatérské jeskyni se také nepodařilo zjistit. Pustý žleb proti proudu až k Amatérce nedoznal žádných změn, voda tudy neproudila. Stejně tak žleb Suchý, kterým jsem šel v neděli po obědě dolů.

Holštejnsko. Akce byla ukončena v neděli večer u Rasovny, kde voda poklesla asi 1,5 m pod přepadovou hranu k Staré Rasovně. To je vše, do Moravského krasu se navrátilo jaro.

Poznámka: 9.3. mě Kelf poslal doplňující informace:

Ahoj Franci,

pokud máš zájem tak bych Tvé informace ohledně povodní doplnil : Sloup – voda v maximální výšce hladiny lehce přetékala asi polovinu mostu (most je ukloněný)

Macocha : voda začala prudce stoupat ve čtvrtek večer a kulminovala v pátek cca v 5 hodin ráno. Hladina vystoupala ke „Kamenu sebevrahů“ a přelila se cca 20 centimetry přes návštěvnické plato na vodní plavbu.

Punkevní jeskyně : voda vystoupala v 3. sifonu (u Anděla) a celý ho zatopila. Současně se zvedala hladina II. sifonu  (v Tunelové chodbě) posílená vodami od Anděla. Tento sifon se dařilo udržovat na stabilní hladině pomocí přečerpávání vody do trativodu po mostem v Předním dómu.

Na měřidle  limnigrafu  pod odvodňovací štolou byla zaznamenána maximální výška hladiny 120cm, dno Macochy se zatápí a voda začíná přetékat přes návštěvnické plato při 115 cm a normál je 20cm.

Maximální hodnota na limnigrafu v roce 2006 byla 169 cm. Přesná data z limnigrafu zatím nemám k dispozici.

Měj se. Kelf

 

Fotografie nabídl ještě Libor Havlíček z Plánivské skupiny zde: