Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Lopač, dokument z čelby

12.09.2008 09:35

 

Zprávy z lokalit mohou přijít i v týdnu. Skupina Tartaros a hosté, jeskyně Nový Lopač. Včera 6.2.2008, ale samozřejmě i dnes, v celém závěru loňskoho roku, prostě průběžně probíhá hydrotěžba v chodbě nad Koncovým sifonem v Lopači. To se roztáhnou hadice, zapojí se čerpadlo a otočí spínačem. Dvoučlenné družstvo sestoupí na konec jeskyně a stříká, stříká, stále jen stříká. Po 4-5ti hodinách se nechá vystřídat a zbytek dne odpočívá, protože akce jsou fyzicky velmi náročné. Není to tak jednoduché, ale dobře se to píše.

V tomto materiálu a v 30m meandrujícím tlakovém kanálu to nejde jinak. Na přelomu roku se rozměry tlakového kanálu 40x60 cm na konci vzestupné části zvětšily do prostory 1x3 metry a vysoké 2-3m. Dutina je založena na výrazné puklině SZ-JV, která je krásně vyhojena vykrystalizovaným kalcitem. Trsy kalcitu trčí ze všech možných spár a škvír. Výškově tato prostora je asi 12m nad hladinou Koncového sifonu a je v relativní blízkosti prostor objevených loňského roku při čerpání sifonu.

Na konci pukliny strop opět klesá a chodba se opět standardně zmenšuje. Pokračuje 3m JZ směrem, kde strop stoupá vzhůru a napojuje se na zatím neznámy prostor, vyplněný těmito sedimenty: Jedná se o sedimenty částečně říční a částečně autochtonní, velmi smíšené, které se však nevyskytovaly v celém dosavadnám průběhu tlakového kanálu. Což byly především tvrdé žlutavé až okrové jíly bez viditelných příměsí písků a kulmů. Sediment na čelbě je opět jílovitý a bez písčitých komponentů. Pouze v jediné puklině jsou písčité příměsi, což lze usuzovat jedině podle snadnějšího vyplachování. Dále jsou do vápencové bloky různých velikostí, většinou ostrohranné, některé navíc zkorodované, minimální počet vápencových valounů. Úlomky kalcitů, především menších rozměrů. Kvartérní droby světlé, velmi měkké, křehké a velmi písčité. I tyto jsou málo opracované. Opracované jsou pouze droby menších rozměrů do 5-ti cm. Tvrdé jílovce, tmavé až fialovo rudé menší rozměry. Sluňáky menších rozměrů a dobrého opracování.

Při akci se mi podařilo pořídit pár záběrů, Je to ale focení pro focení, všude je mlha a stříkající voda, děravé hadice vypouštějí do všech možných směrů aerosol odpadní vody. Čemuž odpovídají i méně kvalitní snímky.... Na čelbu došli i čerstvě přijatí členové Pustožlebské skupiny Kamil a Roman Groškovi. Kamil pořídil i pár záběrů videokamerou k prezentaci činnosti skupiny Tartaros na této lokalitě a kvůli potenciálním sponzorům.

 

- Chodba na čelbě, v sedimentu jsou všechny možné a výše popsané komponenty.

- Puklina vyhojená kalcitem a rozšířená tlakovou vodou. Rezervní hadice pro případ dalšího postupu.

- Horní rozbočovač tlakové vody. Vpravo je zpátečka pro odvod vody zpět do sifonu, nyní momentálně ve funkci, ve středu hadice pro ředění a posunování sedimentů v puklině, vlevo je hadice vedoucí na čelbu. Ty průhledné kuličky nejsou kazy na snímku, ale stříkající voda z děravých hadic.

- Charakter tlakového kanálu v jeho horní části. K hadici tlakové a zpátečce přibyl kopaflex na transport vytěžených sedimentů samospádem. Na akci nefungoval, protože byl děravý a nasával falešný luft.