Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Zahrnuje jeskyni Amatérskou, kromě jejích zdrojnic, propast Macochu a Punkevní jeskyně a okolí Punkevních jeskyň.

Amatérka, Macocha, Punkevní j.

19.02.2010 12:48

Návrh na průzkumné práce v Nové Amatérské jeskyni

 1. Předmluva Tento návrh na průzkumné práce předkládá autor sám za sebe. K realizaci tohoto návrhu hledá podporu u solidní organizace, jež doposud na lokalitě pracuje a má na ní výjimku ze zákona. Autor nepředpokládá, že organizace a ostatní zainteresované skupiny se budou návrhem...
13.01.2009 09:49

Amatérská jeskyně 3.1.2009

Na začátku nového roku jsme provedli kontrolní sestup za účelem zjištění vodních stavů, zejména na Sloupském potoce a v Přítokové větvi Sloupského koridoru. K exkurzi jsme využili paralelní akci jiné skupiny kvůli zatím neúplným klíčům od lokality. Původní záměr dojít až na konec Sloupského...
12.09.2008 09:25

Tajemné otevření Amatérské jeskyně

Tak. Bylo by to nejlepší říci takhle, navrhl mi to Kelf. Amatérskou jeskyni otevřela dne 27.1.2008 skupina Myotis ZO 6-21 ČSS. V neděli, bez účasti médií a naprosto grátis. Skupina Myotis se ihned domluvila, že způsob otevření zůstane utajen. Respektujme to, Míra Glos poskytl pár ilustračních...