Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Oblast zahrnuje centrální část Ostrovské plošiny. Ze severu je vymezena silnicí Sloup - Ostrov u Macochy. Východně okrajem Ostrovského žlebu, propastí Macochou a silnící vedoucí k Macoše. Západně oblast omezuje hrana Pustého žlebu.

Jih Ostrovské a Suchdolské plošiny

21.11.2008 00:32

Závrt Otevřený v Měšinách

  Rozhodl jsem se zdokumentovat Otevřený závrt v oblasti Měšin. Velmi výraznou pomoc mi nabídla Kamila (nezávislý člen ČSS), což jsem později ocenil. Závrt je ukrytý v paloucích severně od Měšin v dvoumetrové trávě. Závrtky jsou zaházeny větvemi z bohulibé práce lesních dělníků a jejich...
29.09.2008 12:17

Dolina Překvapení podruhé...

Exkurzi do této lokality jsme provedli 28.9.2008 dopoledne společně autor (ZO 6-25 Pustý žleb) s Plánivskou skupinou (6-19 Plánivy). Oba subjekty jsou na lokalitě do jisté míry zainteresované, autor provádí soukromou dokumentaci starých speleologických výkopů, Plánivská skupina má pod závrtem svoji...
25.09.2008 19:29

Závrt V Hedvábné (Jalového závrt):

              Původní název této lokality zní: Meislův závrt, nebo-li Meislova diaklása. Tato lokalita je poměrně velmi dobře známá, takže veškeré podrobné popisy budou vynechány. Autor podniknul s několika dalšími lidmi Informační...
25.09.2008 19:18

Závrt paní Absolonové:

         Tento závrt byl poprvé otvírán profesorem Absolonem v r. 1902, který tento závrt zavedl do literatury pod číslem 2. Bližší popis nebyl znám, Absolon pouze popisuje dosaženou hloubku na 10m. Poté se lokalita zavalila a upadla...
25.09.2008 19:09

Závrt Maruška

            Navštívil jsem jeskyni 6.8.2005 s Frantou Trtílkem. Skupina Hluboký závrt zde provedla značné množství těžké práce, zejména při zdolávání závalu na Starém dně pod vstupní propastí. Zde bylo prokopáno vertikálně asi 8-10m sondy...
15.09.2008 09:32

Hlaváčkova propast

  Hlaváčkova propast. Hlaváček byl cestář z Ostrova a při práci na dnes již neexistující cestě mezi Šošůvkou a Vilémovicemi na Ostrovské plošině objevil asi 6m hlubokou propast. Ze skalky v zářezu skalního výchozu lámal placáky na cestu a majzl mu propadl do hlubiny. Lokalita je známá tím, že...
15.09.2008 08:34

Netopýři a plynovací pokus v Městikádi

      Tato zpráva (i o netopýrech) v podstatě doplňuje předchozí. Od doby kdy byla sepsána a uveřejněna v nějakém starším čísle Spelea (2004 asi) uběhla nějaká doba. Od ní jsme skutečné patro do Sloupsko-Šošúvské jeskyně objevili, je to horizont Myrna, které končí 18m od...
12.09.2008 09:41

Dolina překvapení versus Dóm zemních pyramid

  Závrt Dolina překvapení leží na Ostrovsko – Macošské plošině a je součástí úvaly Městikádě. V tátově archívu jsem našel nedatovanou fotografii, která byla popsána jako „nový propad nad Městikádí“ Na fotografii je poznat P. Ryšavý, tudíž lze fotku datovat v rozmezí let 1950-1960. V tom roce...