Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Všeobecné aktivity týkající se Moravského krasu všeobecně, jako celku.

Moravský kras všeobecně

08.03.2009 23:07

Jarní tání 2009

Poslední popisované jarní tání sněhu jsem dělal na jaře 2006. Od té doby po dva roky nenapadlo v Moravském krasu tolik sněhu, aby to stálo za řeč. Po pravdě ani tuhle zimu to nevypadalo ze začátku valně, většina sněhové pokrývky napadla až ke konci ledna a v množství maximálně 15-ti cm. Jaro 2009 v...
25.09.2008 18:54

Jarní tání s povodní - březen 2005.

      Situace: Zima 2004-2005 byla poměrně dlouhá a chladná. Hlavní sněhová pokrývka však napadala po dlouhotrvajících mrazech v lednu 2005 až na počátku února. V lesích na horní části povodí toků zbylo z prosince kolem 10cm sněhu. Ve zbylých částech povodí a...
12.09.2008 10:36

Stopovací zkouška ze systému Lopače a nové poznatky o ostrovsko-vilémovických vodách

    kritické připomínky ke článku O.Zemana a J.Bruthanse zveřejněném ve sborníku Speleofóra 2002 str.24     Úvod:…..někteří krasoví badatelé naznačovali možnost, že se v tomto úseku mezi Malým propadáním Punkvy a Malým výtokem Punkvy připojují podzemní...
12.09.2008 09:39

Jarní tání 2006

 29.3.2006 (středa).SLOUPSKO  Autor začal pozorování v 8.00 ve Sloupu. Před Sloupskými jeskyněmi jezero, voda přitéká, pod mostkem ke hřišti 15cm mezera. Od hrany, kde voda přetéká do žlebu zbývá asi 120cm. V propástce 3. vchodu je vodopád, přitékající od Starých skal, voda nese...