Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Vilémovické plošiny severně od Vilémovic a Harbechy jižně. Severně a východně po okraj vápenců, Strážnou, Jedovnicemi a jižním okrajem Lažáneckého žlebu. Ze západní strany údolím Punkvy, Punkevním žlebem, Suchým a Ostrovským žlebem

Harbechy a Lažánecký žleb

10.06.2009 10:25

Lažánecká jeskyně

Dne 15.3.2009 skupina Tartaros po dohodě se Suchožlebskou skupinou a správou CHKOMK provedla vyčištění vstupu do Lažánecké jeskyně a pokus o zhodnocení lokality. Jeskyně leží v lůmku pravděpodobně na stavební kámen nad Lažánkami a dlouhodobě sloužila jako smetiště. Ve vstupní části už byly nějaké...
15.09.2008 19:56

Jeskyně Daňkův žlíbek

  Exkurze do této lokality proběhla dne 26.10.2002. Během ní jsme byli provázeni dvěma jeskyňáři Vilémovické skupiny (ZO 6 – 06 ČSS). Vchod do jeskyně se nalézá při západním svahu stejnojmenného žlíbku jižně od obce Vilémovice. Vstupní šachta je zaskružována a uzamčená. Celá trasa...
15.09.2008 19:19

Jeskyně Vilémovického propadání:

  Jeskyně číslo : 901 Jeskyně je objevena a mapována 26. 12. 1968. V době (do srpna 2003) je vchod zavalen, pracuje se velmi intenzivně na jeho znovuotevření ZO 6-06 Vilémovickou pracovní skupinou. Znovuotevírkových prací jsem se 2x také zúčastnil. Vchod leží v cca 490 m.n.m, výška...
12.09.2008 12:27

Závrt Člupek

  V neděli 4.2.2008 po ránu jsme byli pozvaní P. Konečným k návštěvě závrtu Člupek, kde pracuje skupina 6-21 Myotis. Byli jsme se podívat v prostorách za závalem v severní části systému. Pomohli jsme chvíli z jednoho trativodu odtěžit pár balvanů a udělat pár fotek. Je zajímavé, že po otevření...
12.09.2008 09:37

Harbechy

  Harbechy. Planina, přes kterou ani srnec nepřeběhne…. Sobotní odpoledne bylo jako vymalované a lákalo projít zase kus krasu. Foukal neuvěřitelně studený a prudký vítr a nebylo možná moc šťastné řešení vyrazit na planinu bez teplé čepice a rukavic. Levá strana planiny tvoří vápencové...