Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Chobot je malá náhorní plošina pod Macochou, která ji severně vymezuje, dále pak z této světové strany i Punkevní jeskyně. Z východní strany je to okraj Suchého žlebu a jižně Jakubovo jezero. Dále oblast zahrnuje Punkevní žleb a údolí Punkvy po hranici vápenců. Tato hranice karbonátů ji ohraničuje i ze západu v okolí Těchova až Nových dvorů ke hradu Blansek. Do oblasti patří i Odvodňovací štola Punkevních jeskyní.

Chobot, Punkevní žleb

21.11.2008 00:38

Štajgrova díra

  Jeskyni, kterou jsme ve dvou navštívili nelze jmenovat. Představuje dost zvláštní odvodnění západní části krasu mezi Těchovem a Novými dvory. Geologická situace v tomto území je velmi komplikovaná, setkávají se zde tři druhy vápenců (josefovské, vavřinecké a lažánecké) protnuty vrstvou...
12.09.2008 12:38

Korálový závrt

Na velikonoční pondělí 2008 jsme si ještě slanili do Korálového závrtu na Chobotu. Taky velmi krásná lokalita otvíraná ve 40-tých letech K. Absolonem. Unikátní krystalická a pysolitová výzdoba je sice částečně poškozená, ale určitě se dají najít nepoškozená místa. Polámané krápníky z...