Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Toto území osahuje území městyse Sloup. Západně a severně je omezeno hranicí vápence, ale zahrnuje i Němčický kras a území Petrovická a Žďárné.  Východně je území vymezeno okrajem Sloupského údolí a  jižně  ústím  Pustého  žlebu.  Zahrnuje však ještě Nový Sloupský koridor.

Sloupsko

14.10.2008 23:09

NSK - Technický komín, sedimenty- Dušan Hypr

  Tři úlomky, vzorky jeskynní výplně Dříve popisované břidlice ve stěnách komínu jsou s nejvyšší pravděpodobností prachovce, kterými byl v minulosti celý profil komínu vyplněn. Tyto sedimenty svou strukturou věrně kopírují všechny erozní tvary ve stěnách. V místech, kde byly pravděpodobně...
15.09.2008 18:23

NSK - Myrna

  (Balkón, Evženův Etický komplex komínů, komín Evžena Blaženého, Myrna, Galerie trosek, Sonda beznohého Frantíka) Původní návrh souhrnné exkurzní zprávy, část textu byla použita do sborníku Speleofóra 2007 Prakticky od počátku průzkumu na lokalitě Nový Sloupský...
12.09.2008 09:50

NSK - Technický komín

  (Komín nad 8. sifonem): Komín se nalézá v Šošůvecké odbočce přímo nad 8, sifonem. Prostory kolem sifonu byly nejprve zdokumentovány a zmapovány a to v září 2006. Při této akci jsme zdolali malé patro asi 5 metrů východně nad chodbou k sifonu, jež končilo kanálkem vedoucím do prostoru 8....
12.09.2008 09:27

Myotis - Čištění propástky III. vchodu Sl.šoš.j.

  Loňský rok Pustožlebská skupina uklízela Staré skály a propástku 3. vchodu do Sloupsko-Šošůvských jeskyní. Míra Glos poskytl další fotografie, ze kterých plyne, že propástku uklízeli členové ZO 6-21 Myotis ještě minimálně jednou ve své vlastní iniciativě. Tak si myslím, že by to mělo být...
12.09.2008 09:11

NSK - Chodba netopýřích křídel

  Zato zpráve je sice relativně zastaralá, nicméně vzhledem k novým poznatkům a jejím definitivním nevyřešením je neustále aktuální. Posuďte sami: Objevná akce se uskutečnila 25.12.2004, za účasti Mokrý, Groša, Musil. Chodba byla prolongována ve vstupních partiích odbočky Do žlebu....
12.09.2008 09:07

Návrh projektu koloračních experimentů v oblasti Sloupu

  Předmluva: Na tuto oblast se ZO 6-25 Pustý žleb zaměřila od roku 1984. Během těchto let získala řadu poznatků, měla řadu velkých i dílčích úspěchů a v relativně dobré míře oblast prozkoumala a zdokumentovala. Pro lepší poznání neznámého podzemí popisované oblasti a upřesnění průběhu...
12.09.2008 08:56

Opět miocén v Novém Sloupském koridoru?

  Nový Sloupský koridor, Velký komín nové a zásadní poznatky. Při pracovní a dokumentační akci Pustožlebské skupiny12.1.2008 se opět v jedné z odboček podařilo najít pravděpodobně miocénní sedimenty. Minulý rok jsem je popsal v příspěvku do webových stránek Společnosti a Dušan Hypr udělal...
12.09.2008 00:10

Sloupsko – šošůvské jeskyně (recenze a rozbor publikace RM)

  Rudolf Musil Jeskynní bludiště pod Bradinami, jeho historie a význam. Vydáno v r. 2002 ve spolupráci s občanským sdružením CORTUSIA. Následující řádky se v žádném případě nepokoušejí kritizovat, nebo hodnotit výše uvedenou knihu, ani jejího autora. Příspěvek není odbornou recenzí a neklade...
11.09.2008 23:57

PROPÁSTKA III. VCHODU SLOUPSKÝCH JESKYNÍ.

      Lokalizace: propástka je součásti jeskynního systému Sloupsko-šošůvské jeskyně v severní části Moravského krasu. Už první badatelé a odvážlivci si všímali jednotlivých jeskyní, které tehdy pospojovali v jeden celek. V tomto okamžiku vzniklo pojmenování III. Vchod a...
11.09.2008 23:52

Šachta za Evropou a Indií:

  Stručný popis lokality, její historie, současný stav a její perspektivy... Lokalizace: Tato lokalita s popisným číslem 20, se nalézá v obci Sloup za skalisky (hřebenáči) pojmenované Evropa a Indie. Původní vchod leží ze zadní strany Indie, v nadmořské výšce 475 m.n.m. (Přibyl), Ryšavý uvádí...