Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Oblast od jižního okraje Křtinského údolí dále na jih. Tato oblast se samozřejmě dá dále členit na podcelky, jako např. Babická plošina, Skalka, Říčky, Hády, Stránská sk. atd. Nepředpokládám však větší aktivitu v těchto oblastech (ledaže by jste mi něco poslali), takže pouze jih krasu omezený vápenci...

Babice, Ochoz a jih krasu

12.09.2008 12:34

Řičánkova skála

Ve čtvrtek 28.2. mimořádně proběhla bádací akce Speleologického klubu v Brně na Řičánkově skále u Hostěnic. Řičánkova skála je takový bývalý lom přímo nad povodňovým propadáním Hostěnického potoka, kde z masívu, nebo spíš z toho co zbylo z původních skal fouká docela silný průvan. Zní to pěkně,...