Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Suchdolské plošiny a petrovicko

Suchdolské plošiny vymezuje na západě okraj vápenců a na východě okraj Pustého žlebu. Do oblasti je zahrnut i horní díl žlíbku Peklo. Na jihu se vápence plynule ztrácí v oblasti mezi Novými dvory Těchovem. Na severu pak V-Z tektonikou mezi Sloupem a Petrovicemi.

Suchdolské plošiny

10.12.2008 22:38

Závrt Okrouhlík.

Na začátku prosince 2008, jsem požádal skupinu 6-22 Devon o návštěvu lokality. Je to v současnosti asi hlavní pracoviště skupiny Devon a jednalo se o pracovní akci. S některými členy Devonu se znám velmi dobře, takže mě Luboš Barák vzal na akci a měl jsem čest kopat na špici na dně jeskyně v...
25.09.2008 20:11

Závrt U hrušky

           Popis lokality: JV od Suchdola je výrazná závrtová řada sledující směr SSV-JJZ. Ryšavý – Fabík očíslovali závrty této řady čísly: 33, 34, 35, 36. SSZ od nejsevernějšího, který má č. 33 se nachází aktivní ponor suchdolského potoka „Pod...