Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Skupiny provádějící průzkum

Skupina Babická - Hlavní pracoviště Větrná propast s dobrými postupy. Krvavý závrt, propojení s Větrnou. Ostatní závrty v konzervaci, č.10 - Zadní pole, Olejníčkův komín. Všechny Babické jeskyně v konzervaci, opraveny vstupy.

Skupina Speleoklub brno - Aktivní pracoviště je Mechový závrt, Řičánkova skála, jeskyně Hynštova ventalora (Hyntalora). Jeskyně Malý lesík a ostatní  lokality j.Tereza a Na technice v konzervaci. Jeskyně Netopýrka a jeskyně v údolí Říček dokumentace, sledování netopýrů a jiná činnost.

Skupina Královopolská (Ochozská) - Práce převážně vědeckého charakteru na jeskyni Ochozské a řešení vztahů mezi ponory, jeskyní a vývěry potoka Říčka.

Skupina Speleohistorický klub Brno - Průběžne prováděny práce na Novodvorském ponoru a na lokalitě Zub (Soví komín).

Skupina Křtinské údolí - Závrt Na Lazech, bývalé pracoviště, dnes v konzervaci.