Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Skupiny provádějící průzkum

Skupina Dagmar - jeskyně Dagmar, aktivní práce zejména v Dómu Konce, Pětka a Dunivý dóm. Jeskyně U Jedelské cesty pravděpodobně v konzervaci, propadání V jedlích, poměrně aktivní činnost. Výzkum především paleoodvodňovacích cest Jedelského potoka.

Moravský speleologický klub - Jeskyně Ferryho Tajná v Hradském žlebu, aktivní postupy.

Skupina Tartaros - Aktivní činnost v celé oblasti Ostrovska. Jeskyně Lopač a Ostrovské Vintoky jsou hlavními pracovišti. Jeskyně Liščí a propadání Rogendorf pracoviště příležitosné a omezené podmínkami (voda, netopýři a pod.). Starší lokality jsou Mlynářovo propadání, propast Pod lavičkou, Šachta Adamováků, Šachta Průvanů, Šamalíkovy jeskyně. Lokality v konzervaci - Zahradní jeskyně, jeskyně Pod Pindulkou a U žebříčku. Dočasně zastaveny práce na jeskyni pod hospodou U Němců a v ponoru U silnice. Historicky otevření propadání Domínka a Jedle. Další lokality v oblasti působení jsou Vandrácká, Čtvereček, Císařská, Estavela, pod Pánskou skálou, Ostrovská propast, jeskyně v Hložku a pod.

Skupina Hluboký závrt - Jeskyně Srnčí, v minulosti poměrně rozsáhlé práce, dnes v konzervaci.

Skupina Plánivská - Závrt U kaštanu (č.37), práce ukončeny, jeskyně v hluboké konzervaci. Jeskyně Panský klínek, několik pokusů o otvírku, napouštěcí pokusy. Dnes práce zastaveny. Otvírka a dokumentace propadu v Ostrově u obecního úřadu, práce ukončeny. Lokální sondáže v jeskyní pod Pánskou skálou.

Skupina Vilémovická - otvírka závrtu pod macošskýmí serpentinami ve dně žlebu (závrt 278 U silnice), práce opuštěny.

Speleoterapie - Jeskyně Císařská, léčba dýchacích onemocnění.

Skupina Adamovská - historická otvírka šachty Adamováků.

Skupina správy CHKOMK - zrušena, objev spodního patra jeskyně Srnčí.